Teori

Teoretikere, som jeg bl.a. relaterer til:

Emmy van Deurzen (Eksistentiel terapi):

At arbejde med den fysiske, den sociale, den psykologiske og den åndelige dimension i ens liv…

“har til formål at føre klienterne frem mod en større bevidsthed om, hvor de befinder sig i deres tilværelse, hvordan de kom derhen, og hvor de måske har lyst til at bevæge sig hen derefter.”

“At kunne lide klienten er et vigtigt grundlag for at terapien kan ske.”

– v. Deurzen, 1999

Irvin Yalom (Eksistentiel Terapi):

Omhandler:

“At se eksistensens grundvilkår… (døden, friheden, isolationen, meningsløsheden)i øjnene er pinefuldt, men i den sidste ende helbredende”

”Eksistentielle terapeuter…. skal prøve at forstå patientens subjektive verden i stedet for at fokusere på, i hvilken henseende patienten har afveget fra ”normen””

– Yalom, 1998

Ernest Spinelli (Eksistentiel terapi):

Når vi arbejder med den fænomenologiske metode – det vil sige lytte uden at vurdere, beskrive, ikke forklare og, at der er ligeværdighed mellem klient og terapeut, baner vej for synliggørelse af klientens verdensbillede:

“…friheden til at vælge, hvordan vi vil reagere på verdens ”stimuli”.”

– Spinelli, 1998

Fritz Perls & Hanne Hostrup (Gestaltterapi):

Omhandler:

”At arbejde med oplevelsens struktur – sansepåvirkninger inde fra kroppen, sansepåvirkninger, der kommer fra verden, mentale processer” (Hanne Hostrup, 1999)

Terapien fører til udvikling og støtte af selvet: mine handlinger, mine særheder, min kontaktevne. Først, når du er den du er, sker forandringen.

Peter Levin (Traumehealing – Somatic Experience):

“Adskillelsen fra den oplevede fornemmelse at høre til efterlader følelser sprællende i et tomrum af ensomhed…. for at løse traumaet må vi lære at bevæge os flydende mellem instinkt, følelse og rationel tænkning.”

– Levine, 2001

Ved at integrere den tredelte hjerne helbredes traumaet.