Familieliv

Familier oplever også udfordringer. Måske du oplever, at dit barn er begyndt at ændre adfærd, og måske er konfliktsøgende. Måske du oplever, at dit barn er trist og nægter at gå i skole. Dette kan påvirke resten af familien – jeres energi og dynamik.

En anden udfordring kan være, at du ikke føler dig værdsat og tilpas i din familie. Din partner prioriterer måske arbejde over familie, hvilket tildeler dig et større ansvar for børnene og andre praktiske opgaver.

Dette er blot eksempler på de udfordringer, en familie kan kæmpe med.

Hvad end din familie måtte have af udfordringer, er I altid velkommen til at kontakte mig og finde ud af, om I har brug for en tid.

Hvordan kan jeg hjælpe jer?

Som terapeut vil jeg altid lytte til en families udfordringer uden at dømme. Jeg vil skabe et ligeværdigt samtalerum, hvor jeg ser mig selv som ”ordstyrer”, der giver alle parter lige fokus og taletid.

Hvis dit barn har det svært, vil jeg altid inddrage forældrene. Børn kan nemlig udvikle udfordringer igennem hjemmet – de bliver såkaldte ”symptombærere”. Dette kan ske i forbindelse med en skilsmisse at vænne sig til en ny sammenbragt familie eller hyppig forældre-skældud.

I en samtale vil jeg få jer til at reflektere over, hvordan I hver især forestiller jer et godt og funktionelt familieliv. I vil skulle sætte ord på hvilke spændinger, der påvirker jer og dernæst overveje, hvordan I hver især kan bidrage til at løse problemet.

Her vil jeg fx få jer til at reflektere over jeres egen rummelighed, kommunikation og respekt overfor jeres familiemedlemmer.

I skal være indstillet på at se samme sag fra forskellige vinkler, så I på bedste vis kan skabe en ny forståelse og accept af hinandens meninger og reaktioner.

På denne måde kan I selv få jeres familie tilbage på rette spor.