Sygdom og tab

Sygdom og tab kan sætte dybe ar i sjælen. At leve med en sygdom kan både være mentalt og fysisk drænende, og et sygdomsforløb kan også tage hårdt på de pårørende. Følelser som ensomhed, frygt og meningsløshed kan derfor opleves hos begge parter.

Når vi mister, og bliver konfronteret med døden, mærker vi sorg. Du oplever måske, at sorgen hæmmer din livsglæde – selv mange år efter tabet. Du har måske opgivet håbet om at blive lykkelig igen.

Pludselige dødsfald kan placere dig i en choktilstand, hvor du som efterladt måske vil sidde med spørgsmål, du aldrig vil få svar på. Dette kan gøre dig frustreret og deprimeret.

Hvad end du måtte have af udfordringer i forbindelse med sygdom og tab, er det vigtigt at sætte ord på dine tanker og følelser for at kunne bearbejde og leve med din situation.

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Jeg vil støtte dig i at finde nye sider af dig selv, som kan bearbejde og acceptere et sygdomsforløb eller et tab. Jeg vil blandt andet tale med dig om angst og ensomhed, og få dig til at reflektere over, hvordan du kan kontrollere følelser som disse i dit liv. Jeg er ikke interesseret i, at du skal glemme eller nedtone din sorg eller din sygdom. Målet er, at du, igennem en konstruktiv selvudvikling, vil opdage redskaber til at håndtere dine udfordringer, så du igen får mod på livet.