Arbejdsliv

Arbejdslivet har stor indflydelse på vores motivation og livsglæde. Mange oplever dog mistrivsel i forbindelse med arbejdslivet. Stress, urealistiske krav fra chefer eller meningsløshed med dine arbejdsopgaver kan være nogle de udfordringer, der gør, at du føler mistrivsel.

Det sociale miljø på arbejdspladsen spiller også en vigtig rolle for, hvordan vi trives. Hvis du hverken føler dig set, hørt eller respekteret, oplever du måske både uro og usikkerhed i krop og sind. Bekymringer som disse kan både påvirke din faglige præstation og fylde i din fritid. Du sover måske dårligt om natten, fordi du ikke vil på arbejde. Du oplever måske at være mentalt fraværende sammen med din familie, fordi du konstant bekymrer dig om arbejdet.

Hvad end du måtte have af udfordringer i dit arbejdsliv, er jeg her for at støtte og tale med dig, så du bedst muligt kan vende din situation til det bedre.

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Som terapeut vil jeg få dig til at beskrive konkrete situationer, der kan gøre, at du mistrives på arbejdet. Jeg vil få dig til at sætte ord på dine egne observationer, som fx et internt hierarki – forskellige roller med forskellig status, der frustrerer dig som medarbejder. Vi kan komme til at diskutere ordet ”respekt” og dets betydning. Derudover vil du skulle overveje og sætte ord på dine egne grænser og din egen rolle på arbejdspladsen. Hvad gør, at du er havnet i denne situation?

Du vil skulle sætte fokus på din krop og se dens signaler. Vi vil arbejde med afspænding og den indre ro.

Jeg vil skræddersy mine samtaler til dine udfordringer. Ovenstående emner er blot eksempler på, hvad vi kunne berøre i et forløb, der omhandler arbejdslivet.