Afhængighed

Din egen eller andres afhængighed kan medføre store udfordringer i livet – både for dig selv og dine nærmeste. Afhængighed kan medføre følelser som frygt, skyld og skam.

Måske du som afhængig oplever, at venner og familie tager afstand fra dig, fordi du ikke kan overholde jeres aftaler. Dette gør måske, at du som pårørende udvikler stor mistillid til den afhængige. Du kan også føle dig utryg eller pinlig berørt i selskab med den afhængige. Børn af afhængige frygter måske at tage venner med hjem, fordi de aldrig ved, hvilken stemning, humør eller oplevelse, der venter dem.

Dette er kun eksempler på udfordringer, der er forbundet med afhængighed.

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

Som terapeut vil jeg støtte dig i at finde dig selv i en tilsyneladende uoverskuelig situation, hvor afhængighed tager overhånd.

I et trygt og åbent rum, vil jeg for eksempel tale med dig om, hvad ”skyld” egentlig betyder. Du vil som afhængig eller pårørende opleve at skulle reflektere over dine egne grænser og lære at sætte ord på dem. Vi kan yderligere berøre, hvad støtte betyder for dig samt drøfte mulighederne for hjælp, hvis du har behov for dette.

Hvad end du måtte have af tanker og bekymringer, vil jeg lytte og støtte dig i at indse nye, personlige værktøjer. Disse værktøjer kan du bruge til at håndtere din udfordring på den mest hensigtsmæssige måde.