Praktisk

Priser:

700 kr. for 60 minutters individuel terapi

1050 kr. for 90 minutters par- eller familieterapi

1050 kr. for 60 minutters gruppeterapi

Vigtigt!

Rabat gives, hvis du er ung og under uddannelse, eller er på overførselsindkomst.

Et terapiforløbs varighed kan ikke nøjagtigt aftales fra starten, men der kan gives et skøn.

Et forløb vil altid blive afsluttet med en afrundende samtale.

Med hensyn til tider, er jeg fleksibel, da jeg har kontor i mit private hjem. Jeg står derfor ofte til rådighed, hvis en akut tid ønskes.

Afbudspolitik

Hvis du aflyser senere end 24 timer før din aftale, beregnes ½ af prisen. Undtagelser gælder i særtilfælde.

Du kan kontakte mig på tlf.: 40768481 eller mail: monikaskramer@gmail.com.

Sprog

Jeg har boet i Danmark i 37 år, og taler flydende dansk. Mit modersmål er tysk, og jeg afholder derfor også forløb for tysktalende klienter. Jeg taler også engelsk.

Tavshedspligt

Tavshedspligt er grundlæggende i mit arbejde som terapeut. Den er vigtig for at kunne skabe tillid mellem terapeut og klient. Jeg underlægger mig tavshedspligten ifølge Dansk Psykoterapeutforeningens etiske regler. Du kan læse mere på www.psykoterapeutforeningen.dk .