For ethvert menneskes selvopfattelse er det vigtigt at blive mødt, set og hørt som den, man er.

Som terapeut er det derfor grundlæggende at respektere og acceptere mine klienter, som de er.

Jeg vurderer ikke eller prøver at overbevise dem om, hvad der er bedst for dem.

Klienten har altid selv svarene, og jeg støtter vedkommende i at finde dem ved at stille nysgerrige og konkrete spørgsmål.

En frugtbar og givende samtale handler for mig om at lytte og forstå. Den handler ikke om at lytte for at svare.

Forløb jeg tilbyder:

Individuelle samtaler

I en én-til-én samtale er det afgørende at skabe en tillidsfuld og tryg relation.

Jeg vil altid møde dig uden fordomme og vurderinger, uanset hvad der fører dig til mig. Ligeværd og respekt er afgørende for vores relation. Jeg vil være lydhør, åben og stille dig nysgerrige spørgsmål. Ved at sætte ord på dine sanser, følelser og refleksioner, vil du kunne undersøge din livssituation og træffe meningsfyldte beslutninger for dig.

Par-, familie- og forældresamtaler

Mange par og familier oplever udfordringer gennem livet. Her er det vigtig at tale sammen i øjenhøjde.

I par- familie- eller forældresamtaler, ser jeg mig selv som ”ordstyrer”. Jeg har her et ansvar for, at alle parter bliver set og hørt.

I vil blive mødt med respekt og lydhørhed – aldrig med en vurderende tilgang, men hvor jeg vil stille jer nysgerrige spørgsmål, der giver stof til eftertanke.

På denne måde vil I opdage nye sider af jer selv og turde at gå nye veje med hinanden på et ligeværdigt grundlag.

Børn og unge samtaler

Mange børn og unge oplever mistrivsel. Angst, ensomhed, tristhed, søvnbesvær, vrede og aggressioner er alle følelser, der kan være udtryk for dette. Måske du som barn oplever at blive mobbet i skolen, at føle dig misforstået eller overset af dine forældre.

En skilsmisse er også en skelsættende begivenhed i et barns liv, og den kræver stor tilvænning, uanset alder. Børn kan udvikle deres egne udfordringer igennem hjemmet – her bliver børn symptombærere for forældrenes udfordringer.

Søvnproblemer, koncentrationsbesvær, depressive tilstande og alvorlige psykiske problemer kan alle være udfordringer, der indikerer, at et barn er symptombærer for forældrenes udfordringer, som fx en skilsmisse.

Barnet er altid alene om denne proces og holder nøje øje med forældrene. Det er her vigtigt at møde en anden forstående voksen i øjenhøjde.

I et forløb hos mig, vil barnet / den unge møde støtte og åbenhed overfor de udfordringer, der måtte fylde. Jeg vil samtidigt spille op til en klar og tydelig sparring, så klienten kan finde sin egen vej til frihed, og lære at navigere i den store voksenverden.

Jeg afholder også gruppesamtaler for skilsmissebørn i samarbejde med skolelærere på min gamle arbejdsplads. Her deler børnene tanker og bekymringer med hinanden. De oplever at kunne spejle sig i hinanden, og udveksler gode råd og støtte. På denne måde gennemgår børnene en konstruktiv udvikling med nye redskaber, de kan bruge til at takle skilsmissen i fremtiden.

Jeg er desuden åben for at afholde gruppesamtaler for skilsmissebørn i eget regi.