For ethvert menneskes selvopfattelse er det vigtigste at blive mødt som den, man er.

Derfor er det for mig som terapeut grundlæggende i kontakten med mine klienter at respektere og acceptere dem, som de er.

Jeg vurderer ikke eller prøver at overbevise dem om, hvad der er bedst for dem.

Klienten har selv svarene. Jeg støtter vedkommende i at finde dem ved hjælp af nysgerrige og konkrete spørgsmål.

At lytte for at lytte og forstå og ikke lytte for at svare, er en vigtig forudsætning for en frugtbar samtale.

Forskellige forløb/jeg tilbyder

Individuelle samtaler

I en-til-en samtale er det afgørende at skabe en tillidsfuld og tryg relation.

Jeg vil møde dig uden fordomme og vurderinger, uanset hvad der fører dig til mig. Ligeværd og respekt er afgørende for relationen.

Du vil møde lydhørhed og nysgerrige spørgsmål fra min side, som forhåbentligt hjælper dig til at finde nye uopdagede veje i netop dit liv.

Ved at sætte ord på dine sansninger, følelser og overvejelser vil du kunne undersøge din livssituation og træffe meningsfyldte beslutninger for dig.

Par – familie – forældre samtaler

Her ser jeg mig selv som ”ordstyrer”, der sørger for at alle bliver hørt og set.

Lydhørhed og respekt, ingen vurderinger til gengæld nysgerrige spørgsmål vil I møde fra mig.

Så opdager du/I nye sider af jer selv og tør at gå nye veje med hinanden på et ligeværdigt grundlag.

 

Børn – unge samtaler

 Mistrivsel hos børn og unge er et stort problem:

Angst, søvnbesvær, ked-af-dethed, ensomhed, vrede og aggression er udtryk for dette.

  • Jeg er alene, ingen lytter til mig.
  • Mine forældre er skilt eller har andre interesser.
  • Jeg gør alting forkert og bliver kun skældt ud.
  • Ingen vil ha’ mig – jeg duer ikke.

For børn og unge som oplever det e. lign. er det afgørende vigtigt at møde en anden forstående voksen.

Her er det grundlæggende for mig at lytte, være respektfuld, bestemt ikke vurderende, altså være i øjenhøjde – samtidig med at stille op til en klar og tydelig sparring, så at DU kan finde DIN vej ind i friheden og ansvaret i den store voksenverden.